ศัลยกรรมขากรรไกร

ศัลยกรรมขากรรไกร

การศัลยกรรมแก้ไขการทำศัลยกรรมขากรรไกรคืออะไร ?

  ศัลยกรรมขากรรไกร เพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่พอใจผลลัพธ์ของการผ่าตัดครั้งก่อน และความรู้สึกไม่สบายจากผลข้างเคียง ต้องใช้แพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเพื่อการศัลยกรรมอย่างปลอดภัย เพราะมีความซับซ้อนและยุ่ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดูกลมกลืนที่สุดด้วยการวินิจฉัยอัตราส่วนของใบหน้า ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง,การศัลยกรรมช่องปาก ทันกรรมจัดฟัน และวิสัญญีแพทย์แพทย์ จะทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อศัลยกรามแก้ไขให้ผลเป็นที่น่าพอใจด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐาน

รูปแบบวิธีการผ่าตัดครั้งแรก 6 เดือน เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณที่ผ่าตัดอ่อนนุ่มเสียก่อนจึงจะได้ผลดีที่สุด การผ่าตัดแก้ไขจะทําความเสียหายต่อเนื้อเยื่อมากกว่าครั้งแรก และต้องทำด้วยความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ศัลยแพทย์ต้องเชี่ยวชาญจริงๆ

เหมาะกับ
ผู้ที่ไม่พอใจผลการผ่าตัดแม้จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวแล้วก็ตาม
ปัญหาเรื่องการทํางานของใบหน้าไม่ดีขึ้น ทําให้ริมฝีปากไม่สมมาตรเพราะแรงจากการสบฟันมากเกิน

  • ไม่พอใจผลการผ่าตัด :
    แก้ไขได้โดยปรึกษาแพทย์ผู้มีประสบการณ์อย่างมากทําการผ่าตัดให้
  • ปัญหาการใช้งาน ปากไม่สมมาตร ประสาท หรือกล้ามเนื้อถูกทำลายหลังการผ่าตัด 
  • แก้ไขได้โดยทําการผ่าตัดหลังจากวินิจฉัยปัญหาโดยละเอียดแล้ว เพื่อแก้ไขเรื่องการใช้งานและปรับปรุงให้ดูสวยงามขึ้น เนื่องจากขากรรไกรมีการเปลี่ยนแปลงจากการผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรสองชั้นครั้งแรก จึงต้องให้แพทย์ผู้มีประสบการณ์อย่างมากทําการผ่าตัดทําการผ่าตัดจากการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง  แก้ไขได้โดยวินิจฉัยโดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจปัญหาแล้ว แพทย์จะเลือกผ่าตัดที่เหมาะสมและปลอดภัย

เหตุใดการแก้ไขศัลยกรรมขากรรไกร(งานแก้)จึงยุ่งยาก :
เนื่องจากมีข้อจำกัด มีการเปลี่ยนแปลงกับโครงสร้างของกระดูก ดังนั้นจึงต้องใช้เทคนิคระดับสูง
1 ข้อจำกัดของกระดูกขากรรไกรที่เปลี่ยนไป การแก้ไขกระดูกขากรรไกรที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการผ่าตัดครั้งแรกทำได้ยาก
2 ข้อจำกัดต่อการแก้ไขข้อกรรไกร
กรณีที่มีกระดูกบางหรือเสียหายจึงหาพื้นที่ในการแก้ไขกระดูกได้ยาก
3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายวิภาค เนื่องจากโครงสร้างทางกายวิภาคของกร

การศัลยกรรมแก้ไขการทำศัลยกรรมขากรรไกร (งานแก้) :

การศัลยกรรมเพื่อแก้ไขกรณีที่ไม่พอใจผลลัพธ์ของการผ่าตัดครั้งก่อน เพื่อให้เส้นกรอบหน้าดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นยากกว่าการจัดครั้งแรก

 

การทําศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น :

  CASC, AVTERIOR SEGMENT OSTEOTOM การศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหงือกฟัน ฟันเหยินเพื่อให้เข้ากันกับสัดส่วน

การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นคืออะไร ?

  การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น คือการแก้ไขปัญหาปากยื่น ใบหน้ายาว เหงือกยื่นมากเกิน เพื่อความพอใจในแง่ของ
การใช้งาน และในแง่ของความสวยงามสามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยด้วยการตรวจสุขภาพแบบครบถ้วน การวินิจฉัยและการวางแผนผ่าตัดร่วมระหว่างฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง การศัลยกรรมช่องปาก และทันตกรรมจัดฟัน โดยทุกสัปดาห์แพทย์จะจัดการประชุมเรืองการศัลยกรรมขากรรไกรและการศัลยกรรมโครงหน้า เพื่อลดความคลาดเคลื่อนด้วยการทำ pre mock operation และเลือกวิธีผ่าตัดตลอดจนการให้ยาระงับความรู้สึกที่เหมาะสม

เหมาะกับ
ผู้ที่ปากยื่น
ผู้ที่มีปัญหาในการถอดฟันเพิ่มเติมหลังการจัดฟัน
ผู้ที่พับเรียบแต่เหงือกยื่น
ผู้ที่มีใบหน้ายาวและเหงือกยื่น

ผ่าตัดใช้เวลา 3-4 hours

เหงือกยื่น และฝันเหยิน ถูกจัดให้เรียบตรงหลังการถอนฟันด้านหลัง canine

การแก้ไขเหงือกยื่นและฟันเหยิน และถอนฟันด้านหลัง cannine ช่องปากสองด้านและขยับฟันที่ยื่นกระดูกเข้าไป 

Method ตัดขากรรไกรบนและล่าง และแก้ไขโดยไม่ต้องถอนฟัน 

กรณีที่มีปัญหาปากยื่นมาก แต่ขากรรไกรล่างอยู่ในตำแหน่งที่สามารถศัลยกรรมวีไลน์ได้ ซึ่งจะลดความยาวของปลายคาง ทําให้อาการปากยื่นทําให้ใบหน้ามีมิติมากขึ้น  คือการคัลยกรรมเพื่อแก้ไขขากรรไกรยื่นและหน้ายาว

ในหน้าไม่สมมาตร คางสั้น มีภาวะเหงือกยื่น และฟันเหยินเล็กน้อยเ ป็นวิธีที่เหมาะสาหรับผู้ต้องการความพึงพอใจทั้งในแง่การใช้งานและด้านความงาม เห็นผลเร็ว

 

ทันตกรรมจัดฟัน/การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นคืออะไร ?

ก่อนเริ่มทำศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น ต้องทำการวินิจฉัยและพิจารณาวิธีดูแลรักษาโดยละเอียดก่อนทำทันตกรรมจัดฟันหรือทำศัลยกรรม

การจัดฟันหรือทำศัลยกรรม อาจจำเป็นต้องทำศัลยกรรมถ้าภาวะปากยื่นไม่ดีขึ้นหลังจากจัดฟันแล้ว

Orgthodontics :
ความยุ่งยากของการศัลยกรรมต่ำ
ใช้เวลาในการดูแลรักษาบานและหวังผลลัพธ์ยาก
หากปัญหาเกิดจากกระดูก ใช้ในกรณีที่ฝันผิดปกติ

Anterior segment osteotomy :
สามารถเห็นผลในเวลาอันสั้น ใช้เวลาในการฟันด้วประมาณ 2 สัปดาห์ การศัลยกรรมความยุ่งยากใช้กับกรณีที่มีปัญหาเหงือกหรือกระดูกขากรรไกร

 

การทําศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น :

CASC, AVTERIOR SEGMENT OSTEOTOM
การศัลยกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหงือกฟัน ฟันเหยินเพื่อให้เข้ากันกับสัดส่วน

การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นคืออะไร ?

การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น คือการแก้ไขปัญหาปากยื่น ใบหน้ายาว เหงือกยื่นมากเกิน เพื่อความพอใจในแง่ของ
การใช้งาน และในแง่ของความสวยงามสามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยด้วยการตรวจสุขภาพแบบครบถ้วน การวินิจฉัยและการวางแผนผ่าตัดร่วมระหว่างฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง การศัลยกรรมช่องปาก และทันตกรรมจัดฟัน โดยทุกสัปดาห์แพทย์จะจัดการประชุมเรืองการศัลยกรรมขากรรไกรและการศัลยกรรมโครงหน้า เพื่อลดความคลาดเคลื่อนด้วยการทำ pre mock operation และเลือกวิธีผ่าตัดตลอดจนการให้ยาระงับความรู้สึกที่เหมาะสม

เหมาะกับ
ผู้ที่ปากยื่น
ผู้ที่มีปัญหาในการถอดฟันเพิ่มเติมหลังการจัดฟัน
ผู้ที่พับเรียบแต่เหงือกยื่น
ผู้ที่มีใบหน้ายาวและเหงือกยื่น

ผ่าตัดใช้เวลา 3-4 hours

เหงือกยื่น และฝันเหยิน ถูกจัดให้เรียบตรงหลังการถอนฟันด้านหลัง canine

การแก้ไขเหงือกยื่นและฟันเหยิน และถอนฟันด้านหลัง cannine ช่องปากสองด้านและขยับฟันที่ยื่นกระดูกเข้าไป


Method ตัดขากรรไกรบนและล่าง และแก้ไขโดยไม่ต้องถอนฟัน

กรณีที่มีปัญหาปากยื่นมาก แต่ขากรรไกรล่างอยู่ในตำแหน่งที่สามารถศัลยกรรมวีไลน์ได้ ซึ่งจะลดความยาวของปลายคาง ทําให้อาการปากยื่นทําให้ใบหน้ามีมิติมากขึ้น คือการคัลยกรรมเพื่อแก้ไขขากรรไกรยื่นและหน้ายาว ในหน้าไม่สมมาตร คางสั้น มีภาวะเหงือกยื่น และฟันเหยิน เล็กน้อยเ ป็นวิธีที่เหมาะสาหรับผู้ต้องการความพึงพอใจทั้งในแง่การใช้งานและด้านความงาม เห็นผลเร็ว

ทันตกรรมจัดฟัน/การศัลยกรรมแก้ไขปากยื่นคืออะไร ?

ก่อนเริ่มทำศัลยกรรมแก้ไขปากยื่น ต้องทำการวินิจฉัยและพิจารณาวิธีดูแลรักษาโดยละเอียดก่อนทำทันตกรรมจัดฟันหรือทำศัลยกรรม

การจัดฟันหรือทำศัลยกรรม อาจจำเป็นต้องทำศัลยกรรมถ้าภาวะปากยื่นไม่ดีขึ้นหลังจากจัดฟันแล้ว

Orgthodontics :
ความยุ่งยากของการศัลยกรรมต่ำ ใช้เวลาในการดูแลรักษาบานและหวังผลลัพธ์ยาก หากปัญหาเกิดจากกระดูก ใช้ในกรณีที่ฝันผิดปกติ

Anterior segment osteotomy :
สามารถเห็นผลในเวลาอันสั้น ใช้เวลาในการฟันด้วประมาณ 2 สัปดาห์ การศัลยกรรมความยุ่งยาก 

การศัลยกรรมขากรรไกรล่าง :

การศัลยกรรมเพื่อสร้างใบหน้าที่มีความกลมกลืนและสมดุลด้วยการแก้ไขฟันหน้าบน-ล่างยื่นและคางสั้น

การศัลยกรรมขากรรไกรล่างคืออะไร ?
การศัลยกรรมขากรรไกรล่างเพื่อใบหน้าที่ดูกลมกลืนด้วยการปรับตำแหน่งของขากรรไกรล่างที่อื่น ทำให้กรามเหลี่ยม คางสั้นอย่างมาก (ขากรรไกรล่างไม่สมมาตร) ดีขึ้น สามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยด้วยการตรวจสุขภาพแบบครบถ้วน การวินิจฉัยและการวางแผนผ่าตัดร่วมกันระหว่างฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง, การศัลยกรรมช่องปากทันตกรรม โดยทุกสัปดาห์แพทย์จะจัดการประชุมเรื่องการศัลยกรรมขากรรไกรและการศัลยกรรมโครงหน้า เพื่อลดความคลาดเคลื่อนด้วยการค้า pre mock operation และเลือกวิธีผ่าตัดตลอดจนการให้ยาระงับความรู้สึกให้เหมาะสม

เหมาะกับ
ผู้ที่มีภาวะกราบเหลี่ยมไม่มาก
ผู้ที่ขากรรไกรล่างสั้นและคางสั้น
ผู้ที่ใบหน้าไม่สมมาตรเล็กน้อย
ที่ขากรรไกรล่างยาวหรือใหญ่

ทั่วไป :
เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทของขากรรไกรล่างออกเป็นสองส่วน จะเอามาซ้อนกันและยึดด้วยหมุด

VS เราMethod หลังจากตัดขากรรไกรล่างในแนวตั้งแล้ว จะจัดให้เข้ากับความเนื้อขากรรไกรของคนไข้โดยไม่มีการยึดใดๆ

ทั่วไป :
ตัดตรงระหว่างข้อต่อขากรรไกรและขากรรไกรล่างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทของขากรรไกรล่าง จากนั้นดันเข้าไปข้างหลังและยึดไว้ใหมั่นด้วยหยุด ตำแหน่งของขากรรไกรล่างจะมั่นคงและเกาะติดกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการเร่งระยะการฟื้นตัวให้เร็วขึ้น


VS เรา:ไม่เป็นอันตรายต่อ ข้อต่อขากรรไกรเพราะไม่จําเป็นต้องการยึดให้อยู่กับที่เป็นวิธีที่ช่วยปรับการทำงานของนากรรไกรใหม่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อเส้นประสาท และแทบไม่มีอาการบวมและการเสียเลือดเพราะเป็นการผ่าตัดใช้เวลาสั้น

A.S.0. + การศัลยกรรมขากรรไกร :
การศัลยกรรมเพื่อสร้างใบหน้าที่มีความกลมกลืนและสมดุลด้วยการแก้ไขฟันหน้าบน-ล่างยื่นและคางสั้น

A.S.O. + การศัลยกรรมขากรรไกรคืออะไร ?
การศัลยกรรมสามขากรรไกร คือการรวมการศัลยกรรมขากรรไกรกับการทำ A.S.O. เข้าด้วยกัน เป็นวิธีที่จำเป็น
สำหรับผู้ที่มีภาวะฟันหน้าบน-ล่างขึ้นอย่างรุนแรงร่วมกับคางสั้น ไม่สวยงาม สามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยด้วยการตรวจช่องปาก และทันตกรรมจัดฟัน โดยทุกสัปดาห์แพทย์จะจัดการประชุมเรื่องการศัลยกรรมขากรรไกรและการตรวจสุขภาพแบบครบถ้วน การวินิจฉัยและการวางแผนผ่าตัดร่วมกันระหว่างฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง, การศัลยกรรมโครงหน้า เพื่อลดความคลาดเคลื่อนด้วยการทำ pre mock operation และเลือกวิธีผ่าตัดตลอดจนการให้ยาระงับความรู้สึกที่เหมาะสม

เหมาะกับ
กรณีที่มีคางเล็กและสั้น
ผู้ที่ฟันเหยินและคางสั้น
รู้สึกเจ็บปวดในข้อต่อขากรรไกรและมีเสียงดัง
เมื่อไม่สามารถแยกได้ว่าขากรรไกรและลำคออยู่ตรงไหน

เพื่อการท่า A.S.O. และการศัลยกรรมขากรรไกรไม่ได้ผลดังหวัง ต้องการศัลยกรรมสามขากรรไกร เพราะช่วยสร้างสมดุลระหว่างขากรรไกรบนและล่าง และตําแหน่งของเหงือก

A.S.0./การศัลยกรรมขากรรไกร/การศัลยกรรมสามขากรรไกร : A.S.O. สามารถแก้ไขปัญหาปากบนและล่างยื่นเมื่อกระดูกขากรรไกรขยับไปข้างหลังคางสั้นก็จะถูกดันเข้าไปด้วย ทำให้ปัญหารุ่นแรงมากขึ้น


การศัลยกรรมขากรรไกร: 

เมื่อการศัลยกรรมขากรรไกร ซึ่งเป็นการกระดูกขยับขากรรไกรบน ล่าง จะไปจำกัดการขยับคางสั้น (ขากรรไกรล่าง)ไปข้างหน้า

การศัลยกรรมสามขากรรไกร : กระดูกขากรรไกรที่ยื่นจะถูกตัดออกและแก้ไข จากนั้นขยับขากรรไกรล่างมาข้างหน้าสามารถแก้ปัญหาคางสั้นได้ ซึ่งเท่ากัน แก้ปัญหาคางสั้นร่วมกันภาวะฟันหน้าบน-ล่างยื่นได้ด้วย

การวิเคราะห์ DIBA : การศัลยกรรมเพื่อเสริมความงามและการใช้งาน ด้วยการแก้ไขกระดูกขากรรไกร

หลังจากทุ่มเททําวิจัยเป็นเวลายาวนานของฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมช่องปาก และทันตกรรมจัดฟัน ทำให้ DIBA ไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์กระดูกของคนไข้แต่ละคนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระดูกและผิวหนัง ชึ่งช่วยให้พิจารณาสภาพของคนไข้แบบเฉพาะบุคคลได้ด้วย จะคํานึงถึงสภาพกระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนังและความสมดุลของคนไข้เป็นหลัก เพื่อการศัลยกรรมขากรรไกร อย่างละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น


ลักษณะของการวิเคราะห์ DIBA : การวิเคราะห์ DIBA ทําให้สามารถพยากรณ์ลักษณะการบดเคี้ยวเพื่อสร้างเส้นกรอบหน้าให้มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกมุมมอง ช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งาน เช่นการบดเคี้ยว ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ฯลฯ และให้ผลลัพธ์คือความงาม

การเสริมฤทธิ์ร่วมกันของวิริวิเคราะห์แบบ DIBA :
ฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมช่องปาก, ทันตกรรมจัดฟัน. วิสัญญีแพทย์จะประชุมเรื่องการศัลยกรรมขากรรไกรสองชั้น การจัดฟันกันทุกสัปดาห์ เพื่อผลลัพ้ของการศัลยกรรมที่ใกล้เคียงกับสมบูรณ์แบบที่สุดและการหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ DIBA อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของรีเจนคือการสร้างเส้นกรอบใบหน้าให้มีความกลมกลืนที่สุด โดยคำนึงถึงอัตราส่วนใบหน้า ของคนไข้ทุกคนด้วยการวินิจฉัยอย่างละเอียด

 

ศัลยกรรมขากรรไกร

4 โรงพยาบาลศัลยกรรม "ขากรรไกร" ประเทศเกาหลีที่คนไทยนิยมมากที่สุด

"การศัลยกรรมขากรรไกร" ไม่ใช่ว่าทุกโรงพยาบาลศัลยกรรมทุกที่จะสามารถทำออกมาให้ดีได้นะคะ เพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณหมอค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผ่าตัดจะต้องมีความล้ำสมัยพอสมควรถึงจะสามารถทำให้ผลลัพธ์หลังการผ่าตัดออกมาดีได้

สำหรับใครที่อยากได้โรงพยาบาลที่มั่นใจได้ว่าถ้าไปผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรแล้วจะไม่ผิดหวัง วันนี้ Oppa Me นำมาบอกต่อถึง 4 โรงพยาบาล มาบินไปทำสวยที่เกาหลีกันเถอะ

1. โรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิ (Banobagi Plastic Surgery)
ราคาเริ่มต้น : 24,750,000 วอน
เทคนิคการผ่าตัดที่แนะนำ "การผ่าตัดขากรรไกรมินิ" แก้ไขใบหน้า ปรับรูปหน้าที่บิดเบี้ยว หน้ายาว กระดูกคางด้านบนและด้านล่างยื่นออกหรืองุ้มเข้า โดยไม่ต้องทำการเคลื่อนย้ายฟันเพื่อเปลี่ยนทิศทางการบดเคี้ยว

2. โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางโครงหน้าขากรรไกรอียู (EU Oral & Maxillofacial Surgery)
ราคาเริ่มต้น : 15,000,000 วอน
เทคนิคการผ่าตัดที่แนะนำ คือ การผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน โดยหมุดที่ใช้จะเป็นแบบใส Osteo Trans วัสดุพิเศษเฉพาะที่อียู หลังจากผ่าตัดหมุดตัวนี้จะสลายไปเองตามธรรมชาติหลังจากผ่านไป 2 ปี

3. โรงพยาบาลศัลยกรรมไอดี (ID Hospital)
ราคาเริ่มต้น : 20,000,000 วอน
เทคนิคการผ่าตัดที่แนะนำ การผ่าตัดสามขากรรไกรลดอาการปากยื่น เป็นเทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีอาการปากยื่นฟันไม่สบกัน เป็นการแก้ไขปัญหาขากรรไกรร่วมไปกับปากที่ยื่นจนผิดปกติ พร้อมแก้ไขปัญหาคางสั้น

4. โรงพยาบาลศับยกรรมวิว (View Plastic Surgery)
ราคาเริ่มต้น : 20,000,000 วอน
เทคนิคการผ่าตัดที่แนะนำ การผ่าตัดสามขากรรไกร ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่แก้ไขปัญหาขากรรไกรไปพร้อมกับอาการปากยื่น โดยการถอนฟันกรามบน - ล่างออก 4 ซี่ จัดตำแหน่งของขากรรไกรบน - ล่างให้เข้าที่ และทำการยึดกระดูกไม่ให้เกิดการเคลื่อน

**หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเคส ขึ้นอยู่กับการประเมินของคุณหมอ

 

ศัลยกรรมขากรรไกรโนไท ที่ควรเลือก ไม่ต้องยึดขากรรไกร ความปลอดภัยสูง
หากยึดขากรรไกรไว้เวลาหายใจทางจมูกไม่ได้ จะทำให้ระบบหายใจค่อนข้างลำบาก
จึงควรผ่าตัดขากรรไกรแบบโนไทเพื่อความปลอดภัย

ศัลยกรรมขากรรไกรโนไท สะดวกสบายต่อคนไข้ มีตำแหน่งหรือรูปลักษณ์ของขากรรไกร หรือด้านสมรรถภาพที่ไม่ปกติของกระดูกขากรรไกร เป็นการทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรบน,ขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มีการยึดกระดูกขากรรไกร ซึ่งเป็นการผ่าตัดขากรรไกรที่อิสระและปลอดภัย


พัฒนาศัลยกรรมขากรรไกรโนไท เพื่อทำให้‘สะดวกสบายต่อคนไข้’

01 การหายใจที่คล่องตัว
ไม่มีการยึดกระดูกขากรรไกร ซึ่งเป็นการผ่าตัดขากรรไกรที่อิสระและปลอดภัย

02 การผ่าตัดโดยไม่ต้องจัดฟันก่อน “ผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน”
ไม่ต้องจัดฟันก่อนศัลยกรรมขากรรไกร ซึ่งสามารถลดระยะเวลาได้รับการรักษาและช่วยแก้ปัญหาคางยื่นออกมาทันที


การประชุมสมนา (ความรู้ด้านการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน)
ปี 2012 “ไลฟ์สดการผ่าตัดขากรรไกรก่อนจัดฟัน” ครั้งแรกของเกาหลี
มีประสบการณ์มากกว่า 3,000 เคส
อัตราการผ่าตัดยอดสูงกว่า 95%
03 ตรวจสอบตำแหน่งกระดูกใบหน้าอย่างละเอียด ไม่ใช้วิธีการคาดเดา
ตรวจสอบหาตำแหน่งเส้นประสาทของใบหน้า โดยใช้เครื่องมือวัดอย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผ่าตัดได้อย่างมีความปลอดภัยสูง


ตรวจหาตำแหน่งเส้นประสาทโดย 3D-CT ผ่าตัดโดยคำนึงถึงไม่ให้กระทบตำแหน่งของเส้นประสาท

ทำไมบางที่ต้องยึดขากรรไกรไว้หรอ ?
เพราะไม่สามารถล็อคตำแหน่งที่ถูกต้องได้นั่นเอง แต่ที่โรงพยาบาลไอดี เรามีความเชี่ยวชาญสูง จึงทำให้ไม่ต้องยึดขากรรไกรไว้หลังผ่าตัด ที่ไอดีเราใช้เทคโนโลยี และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของแพทย์ จึงทำให้การผ่าตัดแม่นยำ และไม่ต้องยึดขากรรไกรหลังผ่าตัด ทำให้คนไข้สะดวกสบาย


ระบบบันทึกข้อต่อขากรรไกรด้วยความละเอียดสูง ล็อคตำแหน่งข้อต่อขากรรไกรอย่างแม่นยำ ล็อคตำแหน่งการสบฟันได้ดี

การผ่าตัดขากรรไกรปราศจากการยึดขากรรไกร สะดวกสบายต่อคนไข้มากยิ่งขึ้น

การผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติคือ หลังจากการผ่าตัดเพื่อให้กระดูกมีการสมานกันได้ดียิ่งขึ้น จึงมีการทำการยึดขากรรไกรโดยการใช้เหล็กเส้นหรือหนังยางมันเชื่อมต่อระหว่างฟันบนและฟันล่าง เรียกว่า “การยึดระหว่างขากรรไกร” ข้อเสียคือไม่สามารถอ้าปากหรือทำการเคลื่อนขากรรไกรได้ ทำให้เกิดความลำบาก.

no-tie-two-jaw-surgery
การผ่าตัดขากรรไกรแบบโนไทน์คือ วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด จึงทำให้สามารถอ้าปากหรือเคลื่อนไหวขากรรไกรได้อย่างอิสระ การรับประทานอาหาร,การสนทนา และการหายใจมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การผ่าตัดขากรรไกรวิธีนี้พัฒนาคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลไอดี.

ระยะเวลาพักฟื้นอย่างรวดเร็ว

ระบบการร่วมมือประชุมวิเคราะห์โครงหน้าความร่วมมือด้านเทคนิคแพทย์แต่ละสาขาจะมีการประชุม เพื่อค้นหาวิธีการผ่าตัดให้ปล่อยภัยกับคนไข้มากที่สุด

วางแผนการผ่าตัด

ประชุมหารือ เพื่อความมั่นยำในเรื่องการสับฟัน ข้อต่อคางและจุดที่ทำการผ่าตัด

วางการผ่าตัดให้ตรงกับความต้องการของคนไข้มากที่สุดเพื่อความงามและความพึงพอใจที่โรงพยาบาลไอดีเรามีแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกโครงหน้าโดยเฉพาะแพทย์ด้านกระดูกใบหน้า  โรงพยาบาลที่เป็นผู้นำในด้านกระดูกโครงหน้า ตั้งปี 2003 โรงพยาบาลไอดีเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดกระดูกโครงหน้ามีผลงานมากมายทั้งวิทยานิพนธ์ และบทความทางด้านศัลยกรรมมากมาย โรงพยาบาลที่มีศูนย์วิเคราะห์กระดูกโครงหน้าโดยเฉพาะที่ไอดีเรามีศูนย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ กระดูกโครงหน้าเพื่อการผ่าตัดขากรรไกรโดยเฉพาะ

มีเคสผ่าตัดที่หลากหลายและจำนวนมาก เรามีเคสผ่าตัดจำนวนมาก แพทย์ผู้ผ่าตัดมีความชำนาญประสบการณ์สูง ทำให้ตั้งแต่ผ่าตัดจนถึงหลังผ่าตัด มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

ข้อดีของศัลยกรรมขากรรไกรโนไท

การหายใจที่คล่องตัว
วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด จึงทำให้สามารถหายใจ ทานอาหาร และพูดได้อย่างอิสระ

ทำให้ฟันสบการอย่างชัดเจน ด้วยใช้เทคนิคทันสมัยสุด
ด้วยเทคนิคที่เชี่ยวชาญของรพ.ไอดี ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาการสบฟันโดยไม่ส่งผลกระทบกับข้อต่อคาง

ระยะเวลาพักฟื้น อย่างรวดเร็ว
วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด จึงหลังการผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ เนื่องจากได้รับสารอาหารจึงทำให้การฟื้นตัวรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปลอดภัยและสะอาด
วิธีการผ่าตัดที่เป็นไปได้โดยปราศจากการยึดระหว่างขากรรไกรหลังการผ่าตัด ถ้าหากมีการหายใจที่ลำบากอาจทำให้เกิดการอุดตันที่หลอดลมได้แต่วิธีนี้ปลอดภัย

ผู้ที่เหมาะกับผ่าตัด
ผู้ที่กังวลได้รับการผ่าตัด
ผู้ที่ต้องการระยะเวลาพันฝื้นสั้น
ผู้ที่หายใจทางจมูกยาก
ผู้ที่ตัวไม่แข็งแรงไม่กล้าได้รับการผ่าตัด
ผู้ที่ครอบครัวกังวลเรื่องผ่าตัด
ผู้ที่ต้องการพักฝื้นอย่างสะดวกสบายกว่า

การผ่าตัดขากรรไกรก่อนคือ?
การผ่าตัดขากรรไกรบนกับขากรรไกรล่าง
การรักษาโดยตรงของตำแหน่งและสมรรถภาพของขากรรไกร เช่น คางงองุ้ม, การไม่สมมาตรของกระดูกใบหน้า เป็นต้น
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขรูปลกษณ์ภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ความไม่สมดุลของใบหน้าอย่างผิดปกติ กับการมีใบหน้ายาว เป็นต้น
“การผ่าตัดขากรรไกรก่อน idนั้น ไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัด เป็นการผ่าตัดที่ลดระยะการพักฟื้นเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือนเท่านั้น”
ความแตกต่างระหว่างวิธีการผ่าตัดก่อนกับการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป


มีผู้คนที่มีความสงสัยว่า “การผ่าตัดขากรรไกรก่อนไม่เหมือนกับการผ่าตัดขากรรไกรทั่วไปหรือไม่?” การผ่าตัดขากรรไกรก่อนคือการผ่าตัดขากรรไกรก่อนนั่นเอง เป็นคำเรียกที่แยกออกมาจากวิธีการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติที่จะต้องทำการจัดฟันก่อนการผ่าตัดนั่นเอง. ดังนั้นจึงเนการแบ่งลำดับวิธีการผ่าตัดกับการจัดฟัน เช่น จัดฟันก่อนการผ่าตัดคือการผ่าตัดขากรรไกรแบบปกติ และการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันจึงเรียกว่า การผ่าตัดก่อนนั่นเอง.

เจ้าแรกคือ id การผ่าตัดขากรรไกรก่อน

จากความลำบากของกลุ่มคนไข้อาการสบกันของฟันผิดปกติ ที่อยากจะจบการรักษาแม้เพียงหนึ่งวันก็ยังดี ในอดีตมีคนไข้จำนวนมากที่รู้สึกลำคาญใจเนื่องจากอาการของการยื่นของขากรรไกรล่างรุนแรงขึ้นด้วยการจัดฟันก่อนการผ่าตัดเป็นจำนวนมาก. เพื่อการยุติความเจ็บปวดและความหนักใจของกลุ่มคนเหล่านี้ ทางไอดีได้นำเข้าการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟฟันสู่ประเทศเกาหลี


★ ตั้งแต่การนำเข้าวิธีการผ่าตัดก่อนไปจนถึงการเปิดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
2003 ทำการนำเข้าวิธีการผ่าตัดก่อนที่ประเทศเกาหลี
2004 เผยแพร่วิทยานิพนธ์ วิธีการผ่าตัดก่อน ที่สมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี /li>
2012 ครั้งแรกในเกาหลี แสดงสมมุติ “ถ่ายทอดสดการผ่าตัดขากรรไกรก่อน”
★ 95% อัตราการผ่าตัดขากรรไกรก่อน โรงพยาบาลไอดี
หลังจากการเผยแพร่การผ่าตัดก่อนในประเทศเกาหลี ปี 2003 ระหว่างคนไข้จำนวน 3,000 คน 95% เลือกวิธีการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดก่อน


เทคนิคสำคัญที่ทำให้สามารถผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟันได้

วางแผนทำการผ่าตัดร่วมกันของศัลยแพทย์


วิธีการตัดขากรรไกรบนและล่างบางส่วนที่ใช้ MSS

พลังในการจัดฟันที่เป็นเลิศโดยการใช้SAS
ความปลอดภัยอย่างไม่มีความผิดพลาด โดยการใช้เครื่อง 3D-CT


ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรก่อนการจัดฟัน


การผ่าตัดขากรรไกรก่อน ที่ลดระยะเวลารักษาเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือน
ไม่มีระยะเตรียมตัว แก้ไขโดยตรง
สามารถเข้ารับการผ่าตัดในเวลาที่ต้องการ, ไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ระยะการรักษาที่สั้นลง
ตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาได้ในทุกขั้นตอน

ยุติอาการคางงองุ้มที่เลวร้ายลง มีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน โดยการตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัด

การผ่าตัดขากรรไกรก่อน ที่ทำให้การพักฟื้นรวดเร็วขึ้น


ผ่าตัดขากรรไกร ระยะพักฟื้นที่ยาวนานและลำบาก?
การผ่าตัดขากรรไกรแบบปกตินั้น เป็นการ “จัดฟัน - ผ่าตัด – จัดฟัน” ใช้เวลาในการรักษามากกว่า 2 ปี
ในปี 2003 คนไข้ผ่าตัดขากรรไกร ได้ทำการผ่าตัดก่อนครั้งแรก ที่ไอดี (ผู้บุกเบิก)
ในบรรดาการผ่าตัดขากรรไกร 95% เลือกวิธีการผ่าตัดก่อน มีประสิทธิภาพในการลดระยะเวลารักษามากกว่า 1 ปี
ที่ไอดี ด้วยการผ่าตัดขากรรไกรก่อน “การจัดฟันก่อนการผ่าตัด (1 ปี 6 เดือน)กับอาการของคางงองุ้มที่รุนแรงมากขึ้น จึงทำการลดระยะเวลารักษาที่ยาวนานลง รู้สึกได้ถึงความพึงพอใจอย่างมากของกลุ่มคนไข้”

 

ผ่าตัดขากรรไกร หมุดล่องหนคือ ?


ในการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหนคือเมื่อมีการผ่าตัดขากรรไกรจากที่เคยใช้หมุดโลหะในการยึดกระดูกที่ตัดออกให้สมานกัน เปลี่ยนเป็นการใช้หมุดยึดกระดูกที่สามารถละลายในร่างกายได้เมื่อเวลาผ่านไปตามกำหนดการ.หมุดโลหะของส่วนผสมไททาเนียมที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีคุณสมบัติในการยึดกระดูกได้อย่างแข็งแรงแต่ว่าให้ความกังวลเกี่ยวกับการหลงเหลืออยู่อย่างถาวร.แต่ว่าหมุดยึดกระดูกที่สามารถละลายได้ในการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหนนั้น เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2ปี จะมีการสลายไปตามธรรมชาติ จึงทำให้ลดความกังวลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายและร่องรอยของการผ่าตัดหายไปอย่างถาวร เป็นข้อดีของการผ่าตัดชนิดนี้.ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาส่วนประกอบที่สามารถทำการยึดกระดูกให้สมานกันเหมือนกับหมุดไททาเนียม พร้อมกับเทคนิคทางด้านการแพทย์ผ่าตัดขากรรไกรพัฒนาการของไอดี ได้กำเนิดการผ่าตัดขากรรไกรหมุดละลายที่วางไว้ใจได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว


ภาพก่อนและหลังภาพX-RAY ผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน
หมุดยึดกระดูกที่สามารถละลายได้นั้น เป็นหมุดที่ได้รับการรับรองว่า “มีความปลอดภัย” อย่างเป็นทางการจาก
US FDA, European CE,และKorean KFDA ว่าปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์.


จุดสีขาวที่มองเห็นตรงเหงือกจากภาพภ่าย X-ray หลังผ่าตัดคือ น็อตที่ใช้ในการยึดกระดูกขากรรไกร เมื่อสิ้นสุดเวลายึดกระดูกแล้วจะทำการเอาออกโดยไม่ต้องใช้ยาชา


ผ่าตัดขากรรไกรทั่วไป

(ใช้หมุดยึดกระดูก ไททาเนียม) ใช้หมุดยึดกระดูกที่ทำจากไททาเนียม ยึดกระดูกได้อย่างแข็งแรงและยาวนาน หมุดยึดกระดูกอยู่ในร่างกายอย่างถาวร
เมื่อถ่ายภาพเอ็กซเรย์จะมองเห็นหมุดยึดกระดูก undetectable-two-jaw-surgery


ผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน

(ใช้หมุดยึดกระดูกชนิดละลาย) ใช้หมุดยึดกระดูกวัสดุละลายได้ ทำการยึดกระดูกอย่างแข็งแรงได้ถึง 6 เดือน หลังครบกำหนดตัวหมุดจะทำการละลายหายไปเอง เมื่อถ่ายภาพเอ็กซเรย์มองไม่เห็นหมุดยึดกระดูก


ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน


ร่องรอยการผ่าตัดที่ค้นหาไม่พบ
แม้แต่ศัลยแพทย์
หลังการผ่าตัดแม้แต่ทันตแพทย์ถ่ายภาพเอ็กซเรย์มาดูก็ไม่พบหมุด ยากต่อการพบว่าทำการผ่าตัดมา.


ความกังวลเกี่ยวกับหมุดโลหะเป็น
ศูนย์
หลังจากครบ 2 ปี หมุดยึดกระดูกจะสลายไปเองตามธรรมชาติ จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย.


ไม่จำเป็นต้องเอาหมุดออก
ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดเอาหมุดออก ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการผ่าตัดรอบ 2 แต่อย่างใด.

1. “การเริ่มต้นของหมุดยึดกระดูกแบบละลาย กำเนิดผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน”


2. ยึดติดด้วยด้วยสภาพที่เหมาะสม! ‘Torque Control Driver’
Torque Control Driver คือ ?
เมื่อทำการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน มีการนำสว่านยึดกระดูกมาใช้ในการนำหมุดละลายฝังลงในแรงที่เหมาะสม พิเศษเฉพาะโรงพยาบาลไอดีเท่านั้น. ที่ไอดีใช้สว่านควบคุมเกลียวในการฝังหมุดละลายลงในกระดูก ไม่หนักจนมากเกินไป ทำการยึดติดกระดูกอย่างแม่นยำและปลอดภัย ในแรงการยึดติดที่เหมาะสมที่สุดของหมุดแบบละลาย


3. ‘ผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน’ ที่ดำเนินการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ที่ยอดเยี่ยมในการผ่าตัดขากรรไกรที่สุดในประเทศเกาหลี
“เทคนิคสามารถเลียนแบบได้ แต่ว่าประสบการณ์ของศัลยแพทย์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานไม่สามารถทำตามได้”

ประสบการณ์รักษาคนไข้มากมาย
ศัลยแพทย์ ศูนย์ผ่าตัดขากรรไกร ไอดี ที่ประสบความสำเร็จเป็นศัลยแพทย์จบจากโรงพยาบาลระดับมาหาวิทยาลัย ดำเนินการผ่าตัดกระดูกใบหน้าเป็นหลักนั้น ผู้มีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้ขากรรไกรมากมาย จึงดำเนินการการผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องห่องได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย


พัฒนาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ การผ่าตัดขากรรไกรก่อน, ผ่าตัดขากรรไกรแบบโนไทน์ และ ผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน ไอดีผู้พัฒนาวิธีการผ่าตัดใหม่ๆเพื่อเหล่าคนไข้ การค้นคว้าวิจัยเรื่อยมาเกี่ยวกับ “หมุดชนิดละลาย” มาตั้งแต่ปี 1990 ได้กำเนิดการผ่าตัดขากรรไกรหมุดละลายอย่างถูกต้องแม่นยำ สู่ความภาคภูมิใจอย่างที่สุด


ระบบการรักษาอย่างครอบคลุม
ก่อนการผ่าตัด มีการตรวจสุขภาพอย่างแม่นยำ และระบบการรักษาอย่างครอบคลุมโดย แผนกศัลยกรรมพลาสติก, แผนกช่องปากและกระดูกใบหน้า, แผนกจัดแต่งฟัน และแผนกวางยาสลบ เพื่อทำการวางแผนที่เหมาะสมแก่คนไข้ผ่าตัดขากรรไกรหมุดล่องหน และเพื่อดำเนินการการผ่าตัดให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

การผ่าตัดลดอาการปากยื่นคือ ?

เป็นการผ่าตัดในกรณีที่มีอาการที่ยื่นออกมาของเหงือกไม่ใช่ฟัน ทำการถอนฟันที่อยู่หลังฟันเขี้ยวออกอย่างละ 1 ซี่ หลังจากนั้นทำตัดกระดูกที่มีช่องว่างของเหงือกหลังถอนฟันออกไป และทำการเลื่อนฟันกับกระดูกมาด้านหลัง จึงมีประสิทธิภาพต่ออาการปากยื่นที่มีเหงือกยื่นออกมามากอย่างเห็นได้ชัด

กรณีที่จำเป็นต้องทำการผ่าตัดลดอาการปากยื่น


การผ่าตัดขากรรไกรคือการมีตำแหน่งหรือรูปลักษณ์ของขากรรไกร หรือด้านสมรรถภาพที่ไม่ปกติของกระดูกขากรรไกร เป็นการทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรบน,ขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง เป็นการผ่าตัดที่เรียกว่าการแก้ไขรูปลักษณ์ของขากรรไกรกับสมรรถภาพในการสบของฟันนั่นเอง. ในกรณีที่มีปัญหาในการมีคางงองุ้ม, กระดูกใบหน้าไม่สมมาตร, ใบหน้ายาว, ขากรรไกรล่างแคระ, การยื่นของขากรรไกร เป็นต้น ในลักษณะนี้จำเป็นต้องทำการผ่าตัดขากรรไกร.

“ต้นเหตุของอาการปากยื่นนั้น เกิดจากฟันหรือเหงือก ต้องทำการตรวจดูอย่างละเอียด”

เกิดจากฟัน
เกิดจากเหงือก :เมื่อมองจากด้านข้าง ในกรณีที่มีความยื่นออกมามากกับมีอาการยื่นออกมาของเหงือกร่วมด้วยนั้น ต้องทำการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดลดอาการปากยื่น.

ผู้ที่มีความยื่นมากกว่า 4มิล
ผู้ที่มีอาการของเหงือกไม่ดีและไม่สามารถทำการจัดฟันได้
ผู้ที่มีอาการยื่นของเหงือกค่อนข้างรุนแรง
ผู้ที่ยิ้มเห็นเหงือกมาก
ผู้ที่มีขากรรไกรล่างอยู่ตำแหน่งไม่ปกติ
ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่รวดเร็ว
ผู้ที่มีร่องเหนือริมฝีปากที่ยาวหรือดูยาวมากเกินไป


ข้อดีของการผ่าตัดลดอาการปากยื่น


ศูนย์อาการปากยื่น id SMART
มีการรักษาของแผนกจัดฟัน, แผนกตกแต่งฟัน, แผนกกระดูกโครงหน้าและกระดูกฟัน แผนกศัลยกรรมพลาสติกร่วมกัน เป็นศูนยืผู้เชี่ยวชาญด้านอาการปากยื่น ที่สามารถรักษาอาการปากยื่นได้ทุกแบบให้เหมาะกับอาการของโรค.

1. ระยะการรักษาอย่างรอบคลุมของศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แผนกศัลยกรรมกระดูกโครงหน้าและกระดูกฟัน
แผนกศัลยกรรมพลาสติก
แผนกจัดฟัน
แผนกตกแต่งฟัน


2. สามารถรักาอาการปากยื่นได้ทุกรูปแบบ

การผ่าตัดลดอาการปากยื่น ปราศจากการจัดฟันคือ ?
การผ่าตัดลดอาการปากยื่น โดยปราศจากการจัดฟันคือเป็นการผ่าตัดในกรณีที่มีแถวฟันปกติ หลังจากการผ่าตัดช่องว่างของฟันที่เหลือทำการใส่ลามิเนตลงไปเพื่อให้แถวของฟันเหมาะสมกันนั่นเอง.

ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดฟันที่ต้องใช้ระยะเวลา 6 เดือน หลังการผ่าตัดสามารถเห็นประสิทธิผลได้อย่างชัดเจน จึงเป็นข้อดีของการผ่าตัดชนิดนี้

1. ระยะการรักษาที่สั้นลง
ไม่จำเป็นต้องจัดฟัน การรักษาที่เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว

2. ไม่เจ็บปวดและง่ายดาย
ไม่มีความเจ็บปวดและความลำคาญของการจัดฟัน มีความสะดวกสบาย

3. รอยยิ้มที่สวยงาม
ยิ้มอย่างสวยงามโดยปราศจากเหล็กดัดฟัน

“ความแตกต่างระหว่าง การผ่าตัดลดอาการปากยื่นกับ การผ่าตัดลดอาการปากยื่น ปราศจากการจัดฟัน”
การผ่าตัดลดอาการปากยื่น
ประเภท การผ่าตัดลดอาการปากยื่น ปราศจากการจัดฟัน ผ่าตัดลดอาการปากยื่น (วิธีการตัดบริเวณด้านหน้า)

วิธีผ่าตัด

ผ่าตัดลดอาการปากยื่น

หลังการผ่าตัดจบที่การจัดฟัน

ไม่มีการจัดฟัน รักษาโดยการใส่ลามิเนต

การเคลื่อนย้ายปริมาณมาก ประมาณ 7-8mm,หากจำเป็น การเคลื่อนย้ายเหงือกน้อยกว่า 6-7mm, หากจำเป็น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสบของฟัน สภาพฟัน กรณีการสบของฟันปกติ มีประสิทธิภาพมากในกรณีมีอาการปากยื่นค่อนข้างมาก ระดับอาการปากยื่นใช้ในกรณีอาการปากยื่นเพียงเล็กน้อย

 

ลามิเนตคือ ? เป็นวัตถุที่ใช้ในการตกแต่งฟันเมื่อมีการหายของผิวฟันเพียงเล็กน้อย โดยทำการดีไซน์กระดานฟันบางๆที่ทำจากเซรามิค เป็นประเภทหนึ่งของโปรเซลลีน.


ข้อดีของลามิเนต

เป็นการทำให้การเรียงตัวของฟันดีขึ้นในกรณีมีแถวฟันไม่สมบูรณ์ สร้างร้อยยิ้มที่สมบูร์แบบมากยิ่งขึ้น
ในกรณีสีของฟันที่ติดกันไม่สม่ำเสมอกัน สามารถทำให้มีสีสม่ำเสมอกันได้
สีฟันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเนื่องจากมีการรับยาฆ่าเชื้อในช่วงเวลาเป็นทารกหรือจากการสูบบุหรี่ สามารถทำให้สีฟันขาวขึ้นได้
ปริมาณการจำกัดฟันออกมีปริมาณน้อย จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
มีความแข็งแรงเกือบเท่าการเคลือบฟันของฟันจริง จึงไว้วางใจได้
เคล็ดลับการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์ได้โดยปราศจากการจัดฟัน
ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการถอนฟันออกหนึ่งซี่นั้น โดยทั่วไปจะมีปริมาณ 7-8 มิล ปริมาณการเคลื่อนย้ายอาการปากยื่นไปด้านหลังนั้น จะทำการตัดสินใจและวิเคราะห์อย่างแม่นยำโดยผ่านการวิเคราะห์อาการปากยื่นจากภาพ 3มิติกับระดับอาการปากยื่นของคนไข้นั่นเอง.

ในกรณีของคนไข้ที่มีอาการปากยื่นเพียงเล็กน้อย ถ้าทำการเคลื่อนย้ายสู่กด้านหลังในช่องว่างที่เหลือหลังการถอนฟัน อาจทำให้มีความเสี่ยงเป็นคนไม่มีฟันสูงขึ้นได้.

ดังนั้นหลังจากทำการเคลื่อนที่สู่ด้านหลังเท่าที่ทำการวางแผนไว้แล้ว สำหรับช่องว่างที่เหลือนั้น จะทำการใช้ลามิเนตในการรักษาเพื่อให้มีแถวฟันที่เรียงตัวเหมาะสมกัน.

ที่ศูนย์อาการปากยื่น ID SMARTนั้น ด้วยความชำนาญการของโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญกระดูกโครงหน้า เมื่อทำการผ่าตัดแม้ไม่มีการจัดฟัน สามารถพบกับผลลัพท์ของการผ่าตัดที่แม่นยำชัดเจน โดยไม่มีการเหลื่อมล้ำกันของการสบของฟันหรือเกิดความเสียหายต่อรากฟัน มอบผลลัพท์ได้อย่างเป็นเลิศ.

การผ่าตัดลดอาการปากยื่น ปราศจากการจัดฟันคือ การผ่าตัดที่ลดการเจ็บปวดและให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่คนไข้
“ข้อดีของการผ่าตัดลดอาการปากยื่น ปราศจากการจัดฟัน”
เสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ปราศจากการจัดฟัน
ไม่มีการจัดฟันหลังการผ่าตัด เป็นการลดระยะการรักษาอาการปากยื่นลดลง อย่างคาดไม่ถึง

ไม่เจ็บปวดและง่ายดาย
ไม่มีความเจ็บปวดเมื่อจัดฟัน หรือมอบความลำบากในด้านความสวยงาม สู่รอยยิ้มที่งดงาม

ไม่ยุ่งยาก และสะดวกสบาย
ไม่จำเป็นต้องมารักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากระยะเวลาการจัดฟัน คนไข้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเวลารักษา

การผ่าตัดขากรรไกรลดอาการปากยื่นคือ?
ในกรณีที่มีการจัดฟันรักษาอาการปากยื่นก่อนการผ่าตัด หรือมีการถอนฟันไปแล้วแต่ต้องมีการเพิ่มการถอนฟันที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก, ในกรณีมีอาการยื่นออกมาของขากรรไกรบนและล่างหรือมีคางหลุบ, อากรคางงองุ้ม ที่มีอาการเหล่าควบคู่กัน, หรือในกรณีที่มีดใบหน้าที่ยาวและดูเหมือนมีเหงือกมาก ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาอย่างละเอียดและการจัดฟันที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดขากรรไกร


-วิธีผ่าตัดที่แก้ไขปัญหาของอาการปากยื่น
-แก้ไขปัญาที่กล่าวมาข้อต้นร่วมกับอาการคางงองุ้ม และการไม่สมมาตรของใบหน้า เป็นต้น
-ทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรและขากรรไกรล่างให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องโดยการตัดกระดูก
-แก้ไขปัญหาด้านสมรรถภาพ เช่น การเคี้ยวหรือการสนทนา เป็นต้น
-แก้ไขปัญหาด้านรูปลักษณ์ สู่ความสมดุลของใบหน้าและกรอบหน้าที่มีความสมดุล


คางหลุบ (คางที่สั้น, คางสั้นยาว

ใบหน้ายาว (แก้วหน้าม้า)

คางงองุ้ม (การยื่นของขากรรไกรล่าง)


ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่นคือ

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น สามารถทำแบบโนไทน์ได้ 

การฟื้นตัวที่รวดเร็ว (กลับคืนสู่การใช้ชีวิตตามปกติ อย่างน้อยหลัง 2 อาทิตย์)

การผ่าตัดขากรรไกร ลดอาการปากยื่น สามารถทำการผ่าตัดก่อนได้เช่นเดียวกัน
การจัดฟันก่อนการผ่าตัด (1 ปี 6 เดือน)

ผ่าตัด (1 เดือน)

จัดฟันหลังการผ่าตัด (6 เดือน)

ไม่มีการจัดฟันก่อนการผ่าตัด

ผ่าตัดก่อน (1 เดือน)

จัดฟันฟลังการผ่าตัด (6 เดือน) 

ไม่มีระยะเตรียมตัว แก้ไขโดยตรง สามารถเข้ารับการผ่าตัดในเวลาที่ต้องการ, ไม่จำเป็นต้องจัดฟันก่อนการผ่าตัด
ระยะการรักษาที่สั้นลง ตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก ทำให้ลดระยะเวลาในการรักษาได้ในทุกขั้นตอน
ยุติอาการคางงองุ้มที่ เลวร้ายลง มีความมั่นคงโดยปราศจากการเคลื่อนที่ของฟัน โดยการตัดการจัดฟันก่อนการผ่าตัดออก

การผ่าตดสามขากรรไกร ลดอาการปากยื่นคือ ?
ผ่าตัดสามขากรรไกรคือ การผ่าตัดที่ผสมผสานระหว่างการผ่าตัดขากรรไกรกับการผ่าตัดลดอาการปากยื่น เป็นวิธีการผ่าตัดที่จำเป็นต่ออาการปากยื่นที่หนักและมีอาการคางสั้นร่วมด้วย. ทำการถอนฟันที่อยู่ด้านหลังฟันเขี้ยว หลังจากนั้นทำการตัดเหงือก เคลื่อนย้ายกระดูกเหงือกและฟันที่อยู่ด้านหน้าไปทางด้านหลัง เป็นการแก้ไขอาการปากยื่นพร้อมกับการเลื่อนขากรรไกรล่างให้ยื่นออกมาทางด้านหน้าอย่างเพียงพอ จังเป็นวิธีการผ่าตัดที่แก้ไขเรื่องคางหลุบที่ค่อนข้างหนักได้ไปพร้อมกัน.

ผ่าตัดลดอาการปากยื่น (วิธีตัดจากส่วนหน้า)

ผ่าตัดขากรรไกร (วิธีตัดแบ่งแยกเป็นขั้น)

ผ่าตัดสามขากรรไกร (ผ่าตัดลดอาการปากยื่น + ผ่าตัดขากรรไกร)

“ในกรณีที่มีอาการปากยื่นและคางหลุบค่อนข้างหนักทั้งสองอย่างนั้น จำเป็นต้องทำการผ่าตัดด้วยวิธีผ่าตัดสามขากรรไกร”

ผ่าตัดสามขากรรไกรคือ ดำเนินการผ่าตัดขากรรไกรกับผ่าตัดลดอาการปากยื่น ไปพร้อมกัน
มีอาการของปากยื่นและคางหลุบร่วมกัน ในกรณีที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง หากใช้แค่วิธีผ่าตัดขากรรไกรหรือวิธีการผ่าตัดลดอาการปากยื่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่ได้ประสิทธิผลที่เพียงพอ. เพื่อการที่จะทำให้ตำแหน่งของขากรรไกรบน ขากรรไกรล่าง และกระดูกเหงือก มีความสมดุลด้วยกันทั้งหมดแล้วละก็ จึงต้องทำการปรับตำแหน่งทั้งสามอย่าง จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าตัดสามขากรรไกร.


แก้ไขด้วยการผ่าตัดลดอาการปากยื่น
ในกรณีที่ทำการตัดเฉพาะกระดูกเหงือกและทำการเคลื่อนย้ายกระดูกเหงือกไปด้านหลัง สามารถแก้ไขอาการยื่นทั้งบนและล่างได้แต่ว่า อาการคางหลุบนั้น อาจทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระดูกด้านล่างเลื่อนสู่ด้านหลัง.

แก้ไขด้วยการผ่าตัดขากรรไกร
ในกรณีที่ทำการผ่าตัดเคลื่อนที่เฉพาะขากรรไกรบนและล่าง มีขอบเขตที่จำกัดในการเคลื่อนย้ายอาการคางหลุบมาด้านหน้าได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากมีอาการยื่นออกของกระดูกเหงือกด้านล่าง.

แก้ไขด้วยการผ่าตัดสามขากรรไกร

ทำการตัดกระดูกเหงือก ทำการรักษากระดูกเหงือกที่มีอาการยื่นออกมาได้โดยตรง ทำการเคลื่อนย้ายขากรรไกรล่างออกมาด้านหน้าได้อย่างเพียงพอ แก้ไขอาการคางหลุบได้อย่างตรงจุด เป็นการแก้ไขอาการคางหลุบและปากยื่นได้พร้อมกัน.
ผ่าตัดสามขากรรไกร ข้อดีของโรงยาบาลศัลยกรรม ไอดี


1. โรงพยาบาลที่สามารถผ่าตัดเครสที่มีความยากได้
เทคนิคการผ่าตัด ขากรรไกร + การรักษาอย่างชำนาญการด้วยประสบการณรักษาคนไข้มากมาย
ดำเนินการผ่าตัดด้วยศัลยแพทย์ผู้มีความสามารถที่จบมากจากโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย
การรักษาที่ปลอดภัยด้วยประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่ผ่าตัดขากรรไกรมากกว่า 4,000 เครส


2. โรงพยาบาลที่มีระบบการรักษาที่ครอบคลุม
การร่วมมือระหว่าง แผนกศัลยกรรมพลาสติก+ แผนกกระดูกเหงือกและกระดูกใบหน้า + แผนกทันตกรรม
วางแผนการผ่าตัดด้วยการประชุมอย่างเข้มข้นระหว่างศัลยแพทย์ทุกสาขา
หลังจากการผ่าตัดทำการรีวิวผลการผ่าตัดกับตรวจสอบอาการคนไข้หลังผ่าตัดร่วมกัน

3. โรงพยาบาลเฉพาะทาง ผ่าตัดขากรรไกรและอาการปากยื่น
ความเชี่ยวชาญที่แบ่งออกอย่างละเอียดในการผ่าตัด ขากรรไกรและอาการปากยื่น
ดำเนินการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาพคนไข้ เทคนิคของการผ่าตัดขากรรไกรที่นำหน้าและมีประสบการณ์รักษาคนไข้อาการปากยื่นที่หลากหลายโดยตรง

 

ผ่าตัดขากรรไกรล่างคือ ?

ถ้าปล่อยปละละเลยจะเกิดความไม่สบายขึ้นได้! โดยปกติแล้วการสบของฟันผิดปกติ และยังทำให้เกิดอุปสรรคของข้อต่อคางไปร่วมด้วย ทำให้การรับประทานอาหารมีความยากลำบาก จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาหารไม่ย่อยแบบเรื้อรังมากขึ้น. และยังมีอาการสุขภาพของฟันที่เป็นปัญหาอย่างมาก. มีการเจริญเติบโตเฉพาะใบหน้าส่วนล่าง เมื่อขากรรไกรมีความยาวมากหรือยื่นออกมากเกินไป ทำให้รูปลักษณ์ใบหน้าภายนอกดูไม่ดี.

ข้อดีของการผ่าตัดขากรรไกรล่าง

ขอบเขตในการผ่าตัดนั้นลดลงครึ่งหนึ่ง.
ประสิทธิภาพเหมือนกับการผ่าตัดขากรรไกร.
การนอนรักษาที่โรงพยาบาลลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน.
ระยะพักฟื้น และความเสี่ยงในการผ่าตัด ลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน.

หมุดยึดขากรรไกร ที่ฝังอย่างแข็งแรงที่ ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง

เอาออกดีหรือไม่ VS ไม่เอาออกเป็นอะไรไหม

กรณีที่ต้องการเอาหมุดขากรรไกรออก

“หมุดยึดกระดูกเพื่อการพักฟื้นการผ่าตัดขากรรไกร
ไม่จำเป็นต้องเอาออกก็ปลอดภัย!”


Q1:จำเป็นต้องเอาหมุดยึดกระดูกออกหรือไม่ ?

ไม่จำเป็นต้องมีการเอาหมุดยึดกระดูกออก
หมุดยึดกระดูกเป็นวัสดุโลหะที่ใช้ในการผ่าตัดและในการรักษา เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับการใช้กับฟันเทียมจึงไม่เป็นอันตรายในร่างกาย ไม่มีการตอบสนองความผิดปกติ จึงไม่จำเป็นต้องทำการเอาออก.

Q2:ทำไมต้องใช้หมุดยึดกระดูก ?

เนื่องจากใช้ในการยึดกระดูกให้ติดกันอย่างสมบูรณ์.
การรักษาโดยการผ่าตัดขากรรไกรล่าง, ขากรรไกรบน หรือทั้งขากรรไกรบนและล่างนั้น เป็นการพักฟื้นหลังการผ่าตัด ยึดกระดูกให้สมานกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างกระดูกกับกระดูก เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและเป็นการพักฟื้นได้อย่างรวดเร็ว คือข้อดีของการใช้หมุด.

Q3:ถ้าต้องการเอาหมุดออกสามารถทำการผ่าตัดได้ช่วงไหน ?

มีความแตกต่างในแต่บุคคล แต่ปกติสามารถทำได้หลัง 6 เดือนขึ้นไป
โดยทั่วไปการผ่าตัดเอาหมุดออกอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี. แต่การฟื้นตัวในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ควรทำการผ่าตัดเอาหมุดออกหลังจากทำการตรวจสุขภาพล่วงหน้าก่อน.

ต้นเหตุของการผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

กรณีการวินิฉัยที่ผิดพลาด
กรณีที่ต้องทำการผ่าตัดขากรรไกร แต่เข้ารับการผ่าตัดชนิดอื่น
กรณีคางงองุ้มหรือความไม่สมมาตรของใบหน้าที่จำเป็นต้องผ่าตัดโดยวิธีผ่าตัดขากรรไกร แต่รับการผ่าตัดกระดูกโครงหน้า ทำให้ไม่เห็นผลอย่างชัดเจน
กรณีที่มีคางงองุ้มหรือคางหลุบและยังมีอาการปากยื่น แต่เข้ารับการผ่าตัดลดอาการปากยื่น ทำให้ไม่เห็นผลอย่างชัดเจน
กรณีที่ถูกชักจูงการวินิจฉัยที่ผิดพลาดหรือกลัวการผ่าตัดขากรรไกร จึงเข้ารับการผ่าตัดชนิดอื่น แต่ไม่ได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจ
กรณีการผ่าตัดเกิดความผิดพลาด
หลังจากการผ่าตัดขากรรไกร ยังหลงเหลือปัญหา หรือมีการเกิดผลข้างเคียง
กรณีหลังผ่าตัดขากรรไกรแล้ว แต่ยังคงหลงเหลือปัญหาของรูปลักษณ์ภายนอกหรือสมรรถภาพของขากรรไกรอยู่
กรณีที่มีการดันขากรรไกรเข้าด้านในมากเกินไป ทำให้ข้างจมูกทั้งสองฝั่งเกิดการบุบลงไป ทำให้เป็นคนที่มีแต่เหงือก
กรณีในการผ่าตัดเกิดการเสียหายของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ
การผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข ที่มีความยากมากขึ้น

เหตุผลที่ทำให้ผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไขมีความยากมากขึ้น!
เกิดข้อจำกัด
ในการตัดกระดูกขากรรไกร
เนื่องจากเคยมีการตัดกระดูกขากรรไกรออกไปแล้วหนึ่งครั้ง ทำให้การตัดให้รูปลักษณ์และการสบของฟันเหมาะสมกันอีกครั้ง ค่อนข้างมีความยาก

จุดการยึดกระดูก ไม่มีเพียงพอ ถ้าทำการเอาหมุดที่ทำการยึดกระดูกที่เคยตัดแล้วออก วิธีทำการยึดหมุดกลับเข้ากระดูกขากรรไกรอีกครั้งนั้น ทำให้มีเนื้อที่ในการยึดกระดูกไม่เพียงพอและค่อนข้างยาก

โครงสร้างของกายภาควิทยา
มีความเบี่ยงเบน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางกายภาควิทยาของโครงสร้างเนื้อเยื่อบนใบหน้าแล้ว เช่น กระดูกใบหน้า, เส้นประสาท, ก้ามเนื้อ, ไปจนถึงเนื้อเยื่อของผิวหนัง ทำให้ยากต่อการผ่าตัด

 

3 Key Points ของการผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

เพื่อการผ่าตัดครั้งสุดท้าย ความสำคัญของการเลือกโรงพยาบาล ในการผ่าตัดขากรรไกรงานแก้ไข

1. โรงพยาบาลที่มีระบบการรักษาที่ครอบคลุม
การร่วมมือระหว่าง แผนกศัลยกรรมพลาสติก+ แผนกกระดูกเหงือกและกระดูกใบหน้า + แผนกทันตกรรม

วางแผนการผ่าตัดด้วยการประชุมอย่างเข้มข้นระหว่างศัลยแพทย์ทุกสาขา หลังจากการผ่าตัดทำการรีวิวผลการผ่าตัดกับตรวจสอบอาการคนไข้หลังผ่าตัดร่วมกัน

2. โรงพยาบาลที่มีความชำนาญในการผ่าตัดที่หลากหลาย เทคนิคการผ่าตัดขากรรไกร + รักษาอย่างชำนาญการด้วยประสบการณ์ในการรักษาคนไข้โดยตรง

ดำเนินการผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับสภาพของคนไข้ รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดที่หลากหลายด้วยเทคนิคความก้าวหน้าของการผ่าตัดขากรรไกร

3. โรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย การตรวจวินิฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ + มอนิเตอร์ริ่งของแผนกวางยาชา 1 ต่อ 1 + ระบบกู้ชีวิตฉุกเฉิน

มีการดำเนินการระบบฉุกเฉินและการวินิจฉัยที่แม่นยำ โดยผ่านการตรวจสุขภาพอย่างครอบคลุม ศัลยกรรมอย่างปลอดภัย
มีการดำเนินการระบบตรวจการวางยาสลบที่ปลอดภัย และจอมอนิเตอร์เวลาจริง การตรวจไข้ในการพักฟื้น เป็นต้น

 

ข้อควรระวังก่อนศัลยกรรมขากรรไกร :

• การทานยา งดการรักษาด้วยยา 2 สัปดาห์ก่อนศัลยกรรม
• งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน 2
สัปดาห์ และหลังการศัลยกรรม 1 เดือน
•งดสูบบุหรี่ก่อนการศัลยกรรม 1 สัปดาห์ หลังศัลยกรรม 3 เดือน
• งดอาหารก่อนการศัลยกรรม 8 ชั่วโมง
• การออกกำลังกาย หลังการศัลยกรรมเดินออกกําลังกายเบาๆ 2 สัปดาห์ ควรทําด้วยความระมัดระวังเป็นเวลา 1 เดือน)
• สวนแถบรัด สวมทุกครั้งที่เป็นไปได้หลังการผ่าตัดเป็นเวลา 2 สัปดาห์
• ถ้าคุณอยู่ระหว่างการใช้ยาใดๆ เช่น แอสไพริน
ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน, ยาบรรเทาปวด และ ฯลฯ หรืออาการเจ็บป่วยเช่น ภูมิแพ้ โรคหืด โรคโลหิตจาง ฯล) โปรดแจ้ง
• รับประทานอาหารเหลวเป็นเวล 1สัปดาห์หลังศัลยกรรม และรับประทานอาหารอ่อนตั้งแต่สัปดาห์ที่สอง
• หากริมฝีปากแห้ง ให้ ใช้ลิปมัน หรือใช้ผ้าเปียกคลุมไว้
• สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆ หลวมๆ เพื่อป้องกันการระคายเคือง
▪ ล้างยาทาเล็บมือและเท้า และถอดเครื่องประดับโลหะทั้งหมด
............

หลังผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกร :

-ที่ปรึกษาเฝ้าระวังติดตามผลตรวจดูการฟื้นตัวหลังศัลยกรรม 1 สัปดาห์
-ตัดไหมในปาก หลังจากทำศัลยกรรม 14 วัน
- ล้างปากเพื่อป้องกันอาการอักเสบให้กลั้วปากด้วยน้ำยาล้างปากเป็นเวลา 2 สัปดาห์
-ล้างหน้า หลังทำศัลยกรรมล้างด้วยน้ำเปล่าเป็น 3 วัน จะได้ไม่ต้องมีการถูหน้ากดหน้า
-นอนยกหัวสูง (นอนในท่านั่ง) นอนให้หัวสูงกว่าหัวใจเป็นเวลา 3-4 วัน หลังทำศัลยกรรม ช่วยบรรเทาอาการบวมได้
- หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ ให้ออกกําลังกายปากเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานตามธรรมชาติ
- คนไข้ต้องรับประทานยาตามคําสั่งแพทย์ตามปกติวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 7 วัน ประกอบด้วยยาปฏิชีวินะ
ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวด และยาช่วยย่อย
- ใบหน้าคนไข้อาจดูไม่สมมาตเนื่องจากอาการบวมของใบหน้าสองข้างไม่เท่ากัน และความเร็วในการฟื้นตัวของคนไข้แต่ละคนแตกต่างกันไป
- คนไข้ต้องใส่เวเฟอร์แบบใส่ได้ด้วยตัวเองเป็นเวลา 4 สัปดาห์เพื่อตรึงขากรรไกรให้อยู่กับที่
-ใช้แผ่นประคบเย็น เพื่อลดอาการบวม และต่อด้วยแผ่นประคบร้อนตั้งแต่วันที่ 4 หลังการผ่าตัด เพื่อบรรเทาอาการ
บวม เพราะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือด
• ถ้าบริเวณที่ผ่าตัดมีอาการบวมเร็ว หรือ
เลือดไม่หยุดไหล หรือมีอาการช้ำมากผิดปกติ โปรดแจ้งที่ปรึกษาศัลยกรรม,เอเจนซี่ จะประสานงานกับแพทย์เกาหลี

คําแนะนำการติดอุปกรณ์ด้วยตัวเอง :
-คนไข้จะต้องใส่อุปกรณ์เวเฟอร์เป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้กล้ามเนื้อรอบตำแหน่งใหม่ของขากรรไกรปรับตัวให้เข้ากันกับอุปกรณ์ดังกล่าว
-การใส่เวเฟอร์ ให้ถอดออกเฉพาะตอนทานอาหาร แปรงฟัน โดยหันหน้าเข้ากระจก และใส่แถบยึดโดยใช้ห่วง
พลาสติก
- การถอดเวเฟอร์ ใช้ห่วงพลาสติกที่โรงพยาบาลจัดให้อุปกรณ์เบาๆ ด้วยน้ำเปล่า เพื่อถอดแถบยืดออก แปรงสีฟันทําความสะอาดอุปกรณ์เบาๆด้วยน้ำเปล่า
การเก็บเวเฟอร์ต้องเก็บในกล่อพลาสติกที่โรงพยาบาลจัดให้และระวังอย่าให้เกิดความเสียหาย

 

ปรึกษาศัลยกรรม หมอ Let Me in
/ขอโปรส่วนลด โปรดีที่สุด/ขอดูรีวิว
เลือกโปรได้หลาย ร.พ.มาตรฐาน
บินลัดฟ้าไปกับอันยอง
โปรตรงจาก ร.พ ไปกับเราถูกกว่าไปเองยังไง? เพราะเรามีงบดูแลให้

LINE Official : https://lin.ee/Xsvt9bK

www. อันยองศัลยกรรมเกาหลี .com
https://www.อันยองศัลยกรรมเกาหลี.com

กดติดตามรีวิวศัลยกรรม
https://www.facebook.com/annyeong.agency

ร.พ. มาตรฐานสากล เราคัดศัลยแพทย์ฝีมือระดับประเทศ (Let Me in) แก้ปัญหาตรงจุด ละมุนทุกองศา นวัตกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัย

ทีมเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญการดูแลลูกค้า ประจำการคอยสแตนบายดูแลคุณอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถรองรับลูกค้าไปศัลยกรรมได้เป็นจำนวนมาก

ANNYEONG AGENCY ให้มืออาชีพดูแลคุณ
มาตรฐานการดูแลลูกค้าผ่าตัด ก่อน-หลังพักฟื้น-กลับไทยอย่างสวัสดิภาพ
เราคัด ร.พ.ที่ดีที่สุดให้คุณ จาก 30 รพ.มาตรฐานในเครือ
แก้ปัญหาถูกจุด ส่งรูปให้คุณหมอ Let Me in วิเคราะห์ใบหน้าให้เรานะคะ

ทำไมไปกับอันยองเอเจนซี่ถึงถูกกว่าไปเอง ?
โปรตรง รพ.ไปกับอันยองเอเจนซี่มีที่ปรึกษาดูแล ได้ Full Service
สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับมีดังนี้ค่ะ :
รับสิทธิพิเศษทันที
ฟรี บริการดูแลทุกขั้นตอน ก่อน-หลัง-พักฟื้นโรงแรม-สนามบิน
ฟรี พยาบาลดูแลตลอด 24 ชม.
ฟรี ทีมงานANNYEONGดูเเลตลอดที่เกาหลี
ฟรี เอกสารยืนยันการผ่าตัด
ฟรี ล่ามจาก ร.พ.
ฟรี เอเจนซี่ ล่ามศัลยกรรมการแพทย์ ดูแลส่วนตัว
ฟรี ต้อนรับตั้งแต่ Gateสนามบิน ,พาเช็คอินโรงแรม
ฟรี รถรับ-ส่ง ส่วนตัว
ฟรี ประกันเดินทาง คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
ฟรี ตรวจร่างกาย
ฟรี พาไปผ่าตัด
ฟรี พาไปโรงแรม
ฟรี พาไปล้างแผล ตัดไหม ลดบวม ซื้ออาหาร เที่ยว-ช๊อปปิ้ง
ฟรี ส่งสนามบินกลับประเทศไทย
ได้เงินคืน Tax Refund 7-8%
ฟรี Welcome Dinner มื้ออาหารสุดพิเศษ
ฟรี ฉายแสง ลดบวม ทรีตเมนต์
ฟรี ยาทานหลังผ่าตัด
ฟรี อาหารลดบวม
ฟรี ทรีทเม้นท์ อื่นๆ
ฟรี โรงแรม สูงสุด 7-14 วัน
ฟรี ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (โปรตามยอดผ่าตัด)
ตามเงื่อนไขกำหนด

Visitors: 657,228